Flex budget voor particulieren

Wij bieden eenoudergezinnen van niet-westerse allochtone afkomst met een toetsingsinkomen onder de € 25.000 per jaar (heffingsvrij vermogen zonder fiscale partner in 2017) een uitgebreid dienstenpakket. Bij Flex budget kijken wij niet alleen naar wat er vandaag de dag gebeurt. Wij houden ook rekening met de ontwikkelingen op de korte en lange termijn. Door onze visie en professionaliteit zijn wij in staat maatwerk te leveren dat leidt tot een optimale en passende toekomstvoorziening.

Daarnaast willen wij als budgetcoach Oost-Europeanen, statushouders en nieuwkomers, die na het krijgen van hun verblijfsvergunning een toekomst in Nederland willen opbouwen, sociaal en financieel helpen integreren in de samenleving en hen helpen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Flex budget voor ondernemers

Indien u als ondernemer aan de slag wilt, gaan wij als uw flexibele sparringpartner bij het schrijven van uw ondernemingsplan samen met u op zoek naar uw ware ondernemerskwaliteiten en de realistische waardebepaling van uw bedrijf, uzelf en uw prijs per dienst of product. Wij geven resultaatgericht advies en ondersteuning om het bedrijf meer continuïteit te geven en/of winstgevend te maken.

Flex budget gaat preventief te werk, maar helpt ook bij crisismanagement en herstructurering als het niet goed gaat met het bedrijf. Als uw virtual assistant houden wij ons bezig met uw facturatie en debiteurenbeheer. Door dit te combineren met budgetbeheer houdt u controle over uw uitgavenpatroon, waardoor u als ondernemer uw zelfredzaamheid kunt vergroten.

Budgetbeheer voor ondernemers is daarom goed als voorwaarde te combineren bij de verstrekking van een Bbz-krediet vanuit de gemeente. Bbz betekent: Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De kosten voor budgetbeheer voor ondernemers kunnen, vanuit het ZLF, worden meegefinancierd in het Bbz-krediet.

Samenstelling minimuminkomen

Doordat de huishoudfinanciën vrij ingewikkeld zijn opgesteld, ontstaan er regelmatig problemen met het inkomen of de toeslagen. Hierdoor maken cliënten niet altijd optimaal gebruik van alle voorzieningen waar ze recht op hebben. Het totaalinkomen is dan te laag waardoor er schulden ontstaan.

Het komt ook voor dat de teveel ontvangen toeslagen terugbetaald dienen te worden. Dit geldt ook voor teveel ontvangen uitkering, omdat men bijvoorbeeld nog een salaris uit loondienst heeft ontvangen.

Waarom Flex budget?

Flex budget gaat graag voor u na of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en tegemoetkomingen om het inkomen aan te vullen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Loon
 • Participatiewetuitkering (Bijstand)
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kinderbijslag
 • Bijdrage sport/cultuur voor kinderen
 • Kwijtscheldingen waterschapsbelasting

Bent u, als eenoudergezin van niet-westerse allochtone afkomst, Oost-Europeaan, statushouder, nieuwkomer of (startende of gevestigde) ondernemer met een Bbz-krediet, geïnteresseerd in onze dienstverlening? Ziet u groeikansen om uw zelfredzaamheid te vergroten?

Budgetbeheer

- Budgetbeheer, Inkomensbeheer -

Budgetbeheer

Budgetbeheer brengt orde en rust in uw financiële situatie. Uw inkomen komt binnen op een speciale rekening waarvan uw vaste lasten worden betaald.

Budgetcoaching

- Kennismakingsgesprek, Intakegesprek -

Budgetcoaching

Het in orde brengen van uw financiële huishouding door middel van een op de persoonlijke situatie afgestemde overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden.

Beschermingsbewind

- Beschermingsbewind, Bewindvoering -

Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind kijkt de rechter eerst of er familieleden zijn die de bewindvoerder kunnen en willen zijn.

Belangrijke instanties
 • 1. UWV

  Hier kunt u terecht voor de WW-uitkering, Ziektewet-uitkering, Aanvullende toeslag en de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ).

 • 2. Gemeente

  Voor de Participatiewetuitkering (Bijstand), Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen en Individuele inkomenstoeslag.

 • 3. Belastingdienst

  Hier kunt u terecht voor de Inkomensafhankelijke combinatiekorting, Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag.

 • 4. SVB

  Hier kunt u terecht voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), Kinderbijslag en de Persoonsgebonden Budget (PGB).

 • 5. GBLT

  Hier kunt u terecht voor de Kwijtscheldingen waterschapsbelasting en in sommige gemeenten ook voor de gemeentelijke belastingen.

 • 6. Fondsen

  Hier kunt u terecht voor de bijdrage sport/cultuur voor kinderen zodat deze kunnen deelnemen aan voetbal, muziek of scouting.

 • 7. Bank

  Hier kunt u terecht voor Sparen, Beleggen, Hypotheken, Lenen, Verzekeringen, Pensioenen, Betaalrekeningen en Creditcards.

 • 8. Qredits

  Hier kunt u, als (startende) ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, terecht voor bedrijfskredieten tot € 250.000.

 • 9. ZLF

  Hier kunt u terecht voor een Starteruitkering tot maximaal 36 maanden en een Bedrijfskapitaal van ruim € 190.000,- per bedrijf.

Inburgering

- Spreken, Lezen, Schrijven -

Inburgering

In het tweede en derde jaar van de inburgering dient de focus te liggen op het volledig benutten van alle mogelijkheden die Nederland u als statushouder of nieuwkomer weet te bieden.

Zelfredzaamheid

- Oost-Europeanen, statushouders en nieuwkomers -

Zelfredzaamheid

Na een jaar ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk, mag u zelfstandig werken aan uw zelfredzaamheid. Als u geen preventief hulp krijgt bij uw financiën lopen de schulden enorm op. Wij coachen zelfredzaamheid aan anderstaligen.

Werk en Ondernemen

- Werkzoekenden, ZZP'ers, MKB -

Werk en Ondernemen

Onze ondersteuning biedt u precies hetgeen u nodig heeft om een plek te veroveren in de Nederlandse samenleving. U krijgt van ons de bouwstenen aangeleverd om te slagen op de arbeidsmarkt of als zelfstandige ondernemer.

Stuur een bericht

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op indien u een vraag heeft, u een offerte wilt ontvangen of als er een situatie is waarbij u dringend hulp nodig heeft. Als u een offerte wilt ontvangen, dient u uw adresgegevens volledig in te vullen. Wij streven ernaar uw e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Bel mij terug
Wanneer u wilt dat Flex budget telefonisch contact met u opneemt, vul dan een voorkeursdag, voorkeursdagdeel, uw naam en telefoonnummer in en druk op verzenden. In het tekstvak kunt u eventueel uw vraag stellen.