Voorzieningen en tegemoetkomingen

Doordat de huishoudfinanciën vrij ingewikkeld zijn opgesteld, ontstaan er regelmatig problemen met het inkomen of de toeslagen. Hierdoor maken cliënten niet altijd optimaal gebruik van alle voorzieningen waar ze recht op hebben. Het totaalinkomen is dan te laag waardoor er schulden ontstaan.

Het komt ook voor dat de teveel ontvangen toeslagen terugbetaald dienen te worden. Dit geldt ook voor teveel ontvangen uitkering, omdat men bijvoorbeeld nog een salaris uit loondienst heeft ontvangen.

Bij Flex budget kijken wij niet alleen naar wat er vandaag de dag gebeurt. Wij houden ook rekening met de ontwikkelingen op de korte en lange termijn. Door onze visie en professionaliteit zijn wij in staat maatwerk te leveren dat leidt tot een optimale en passende toekomstvoorziening.

Samenstelling minimuminkomen

Flex budget gaat graag voor u na of u recht hebt op bepaalde voorzieningen en tegemoetkomingen om het inkomen aan te vullen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Loon
 • Participatiewetuitkering (Bijstand)
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kinderbijslag
 • Bijdrage sport/cultuur voor kinderen
 • Kwijtscheldingen waterschapsbelasting