Schuldbemiddeling

Indien u zelf niet meer instaat bent om uw schulden binnen een redelijke termijn af te betalen, dan kan schuldhulpbemiddeling een oplossing voor u zijn. U spaart gedurende de looptijd een bedrag bijeen waarmee u uiteindelijk uw schulden afbetaalt. Flex budget berekent uw aflossingscapaciteit en zorgt er vervolgens voor dat u maandelijks 90% van het bijstandsniveau over hebt om van te leven. De rest van uw schuld wordt kwijtgescholden.

Op grond van uw Vrij Te Laten Bedrag  (VTLB) wordt de afloscapaciteit voor de schuldeisers berekend. Stel dat u maandelijks ongeveer € 1.200,00 netto verdient, en uw VTLB € 900,00 is. Uw afloscapaciteit is dan € 1.200,00 – € 900,00 = € 300,00 per maand. U kunt daarmee gedurende het traject van 3 jaar (36 maanden) 36 x € 300,00 = € 10.800,00 aflossen.

Stel dat uw totale schuldlast € 54.000,00 bedraagt. Na schuldbemiddeling van Flex Budget wordt uw schuld afgekocht tegen 20% van de totale schuld. Hierdoor dient er slechts nog € 10.800,00 te worden betaald en vindt er een finale kwijting plaats van € 43.200,00. Dit betekent dat u gedurende de looptijd van 36 maanden de resterende € 10.800,00 dient af te lossen.

Op basis van uw afloscapaciteit wordt een aanbod gedaan aan uw schuldeisers. Dit aanbod wordt altijd gedaan in de vorm van een percentage van het schuldbedrag. Uw schuldeisers krijgen in dit geval een voorstel om € 10.800,00 / € 54.000,00 = 20% van het totale schuldbedrag af te lossen gedurende het traject, tegen finale kwijting van de resterende 80%.