Particuliere vorderingen

Flex budget koopt uw portefeuille openstaande particuliere vorderingen tegen onmiddellijke cash betaling. Het overeengekomen forfaitaire bedrag of een percentage van de uit-staan-de vorderingen wordt u meteen uitbetaald.

De inning en het risico op niet-betaling zijn daarna volledig voor rekening van Flex budget. Flex budget neemt namelijk, als koper, het kredietrisico van de vordering van u over, evenals de kosten van inning (inclusief eventuele gerechtelijke kosten) en financiert de portefeuille.