Overlijdensrisicodekking
Uw gegevens

Bij een goed hypotheekadvies worden de risico’s van verschillende hypotheken met u besproken en diverse scenario’s uitgewerkt. Onderwerpen als variabele of vaste rente, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen en overlijden worden aangesneden. Stel uzelf daarom eens de vraag of het verstandig is om u te verzekeren tegen overlijden. Kan de achterblijvende partner de hypotheek bijvoorbeeld nog wel betalen als u komt te overlijden en uzelf hier niet voor hebt verzekerd.

Om het overlijdensrisico af te dekken, wordt er een overlijdensrisicoverzekering gesloten waarbij het verzekerde kapitaal gelijke trend houdt met de schuld. Het verzekerde kapitaal daalt dan jaarlijks met een bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse aflossing. De einddatum van de verzekering is gelijk aan die van de hypotheek.

Aan de uitkomst van deze berekening kunt u geen rechten ontlenen. De uitkomst kan namelijk nog door allerlei factoren, zoals hypotheeksom per leningdeel, hypotheekvorm en rentevaste periode, worden beïnvloed.


Elk kwartaal wordt de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar vastgesteld en gepubliceerd door de AFM. De toetsrente voor het eerste kwartaal van 2018 is 5%.