Over Flex budget

Indien u als ondernemer aan de slag wilt, gaat Flex budget als uw flexibele sparringpartner bij het schrijven van uw ondernemingsplan of herstelplan samen met u op zoek naar uw ware ondernemerskwaliteiten en de realistische waardebepaling van uw bedrijf, uzelf en uw prijs per dienst of product. Flex budget geeft resultaatgericht advies en ondersteuning om het bedrijf meer continuïteit te geven en/of winstgevend te maken.

Flex budget verzorgt budgetbeheer voor ondernemers, factoring en koopt uw portefeuille openstaande particuliere vorderingen tegen onmiddellijke cash betaling. Dit met als doel dat u als ondernemer weer over voldoende werkkapitaal kunt beschikken en met uw debiteurenportefeuille kunt meegroeien.

Indien u niet over voldoende eigen financiële middelen beschikt, kunt u binnen het Flex Budget Vangnet in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Kortom: Flex budget maakt een doorstart in de WSNP mogelijk!

Flex budget gaat hierbij preventief te werk, maar helpt ook bij crisismanagement en herstructurering als het niet goed gaat met het bedrijf. Als uw virtual assistant houden wij ons bezig met uw facturatie en debiteurenbeheer. Door dit te combineren met budgetbeheer houdt u controle over uw uitgavenpatroon, waardoor u als ondernemer uw zelfredzaamheid kunt vergroten.

Flex budget gaat graag voor u na of u recht hebt op bepaalde voorzieningen en tegemoetkomingen om het inkomen aan te vullen. Flex budget helpt u tot u alles weer op orde hebt. Bent u, als (startende of gevestigde) ondernemer met een Bbz-krediet, geïnteresseerd in onze dienstverlening? Ziet u groeikansen om uw zelfredzaamheid te vergroten?

De kracht van Flex budget?
Ondernemingsplan schrijven 90%
Budgetbeheer voor ondernemers 85%
Factoring 80%
Opkopen van vorderingen 75%
Doorstart en WSNP 70%
Flex budget vangnet 80%
Waarom Flex budget?

Flex budget begeleidt en ondersteunt (startende – en gevestigde) ondernemers met als doel hen een alternatief te bieden voor:

  • Onvoldoende inkomsten;
  • Betalingsachterstanden;
  • Schulden;
  • Administratieve achterstanden;
  • Belasting(aangifte) achterstanden;
  • Faillissement;
  • Bedrijfsbeëindiging om financiële redenen.