Nieuwe hypotheek

Stap 1 – Bureau Krediet Registratie
Bij BKR is bekend welke kredieten u op dit moment hebt lopen en welke u de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Als u een krediet afsluit, dan is de organisatie met wie u de overeenkomst bent overeengekomen (de kredietverstrekker) wettelijk verplicht deze bij een stelsel van kredietregistratie te melden. In Nederland is dat BKR. Zo helpt BKR voorkomen dat u meer leent dan u kunt aflossen. Aan de andere kant draagt BKR bij aan het beperken van financiële risico’s voor kredietverleners. Hebt u binnenkort een hypotheekgesprek? Vraag uw BKR overzicht dan alvast op. Wanneer u namelijk al in het bezit bent van een overzicht weet u ook zeker dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Stap 2 – De maximale prijs
Voordat u gaat zoeken naar uw ideale woning, wilt u natuurlijk weten in welke prijsklasse u kunt kijken. Dit is afhankelijk van de woonlasten die u kunt en wilt dragen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Om te beginnen kunt u zelf een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven maken. Vervolgens rekent u door welk hypotheekbedrag u maximaal kunt lenen.

Stap 3 – De zoektocht
Als u weet wat uw maximale hypotheekbedrag is, dan kan de zoektocht naar uw huis beginnen. Uw woonwensen staan hierbij voorop. Welke zaken zijn voor u belangrijk? Via kranten, woninggidsen en natuurlijk internet kunt u zich oriënteren. Natuurlijk kunt u ook een makelaar in de arm nemen. Voor de diensten van de makelaar betaalt u een courtage, meestal 1% tot 2% van de aankoopsom. Op Funda.nl vindt u het actuele huizenaanbod van alle NVM-Makelaars. Op Makelaarsland.nl vindt u het actuele huizenaanbod van woningverkopers zonder tussenkomst van de makelaar.

Stap 4 – De onderhandeling
Hebt u uw huis gevonden? Dan is het tijd voor de onderhandeling. Bij een nieuwbouwhuis staat de prijs vast; onderhandelingen zijn dan niet nodig. De onderhandelingsfase bij de aankoop van een bestaande woning gaat van start met uw openingsbod. Dit bod ligt meestal beneden de vraagprijs. Naast de prijs dient u ook rekening te houden met de ontbindende voorwaarden, de bouwtechnische keuring en de opleveringstermijn. Als u bij uw bod een termijn noemt waarbinnen de verkoper moet reageren, weet u binnen enkele dagen waar u aan toe bent.

Stap 5 – De bouwtechnische keuring
Defecten zijn soms moeilijk zichtbaar en worden niet voor niets soms ‘verborgen gebreken’ genoemd. Een bouwtechnische keuring is daarom een goed idee. Niet alleen komen eventuele gebreken aan het licht, u krijg ook een kostenindicatie van de reparatie of het achterstallige onderhoud. Dit kunt u meenemen in de ontbindende voorwaarden en de koop annuleren indien de reparatiekosten boven het afgesproken bedrag uitkomen.

Stap 6 – Het koopcontract
Alle afspraken voor de koop van uw woning worden vastgelegd in het koopcontract. Zoals: de prijs, de overdrachtsdatum en de ontbindende voorwaarden. Zodra u het koopcontract ontvangt, hebt u nog drie dagen bedenktijd. Binnen dit termijn kunt u zonder gevolgen of kosten afzien van de koop. Daarna kunt u de koopovereenkomst alleen kosteloos ontbinden als u voor een afgesproken datum gebruik maakt van een van de ontbindende voorwaarden die u in het contract hebt opgenomen. Hebt u deze niet? Dan betaalt u een boete van 10% van de koopsom.

Ontbindende voorwaarden
De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn: Een toereikende en passende financiering; Het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie; Het verkrijgen van een woonvergunning; De resultaten van de bouwkundige keuring; De verkoop van de huidige woning voor een bepaalde datum.

Let op
Koopt u het huis aan zonder makelaar, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de opstelling van het voorlopig koopcontract. De notaris beschikt over modelcontracten.

Stap 7 – De aanbetaling
Na het tekenen van het koopcontract doet u een aanbetaling op het huis. Deze waarborgsom bedraagt meestal 10% van de koopsom. Gaat de koop niet door en kunt u geen aanspraak maken op de ontbindende voorwaarden, dan mag de verkopende partij de waarborgsom houden. Meestal wordt de aanbetaling via een bankgarantie geregeld. Hiervoor betaalt u wel een vergoeding aan de bank.

Stap 8 – De financiering
Na het tekenen van het koopcontract wordt het tijd op zoek te gaan naar een passende financiering. Als het goed is, hebt u onder stap 1 uw maximale hypotheekbedrag berekend, dus u weet dat het verkrijgen van de hypotheek in principe geen problemen hoeft op te leveren. Het wordt dus tijd om op zoek te gaan naar de hypotheekvorm, die het beste past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Taxatierapport
Voor het verkrijgen van een hypotheek op een bestaande woning hebt u een taxatierapport nodig van een onafhankelijke makelaar of beëdigd taxateur. Hebt u verbouwplannen of gaat u flinke werkzaamheden op het huis uitvoeren? Meldt dit dan aan de taxateur: het is van invloed op de marktwaarde van de woning. U kunt zo de kosten van de verbouwing mogelijk met uw hypotheek financieren, omdat in het taxatierapport de marktwaarde na verbouwing wordt genoteerd. Door de hogere marktwaarde, kunt u meer lenen.

Nationale Hypotheek Garantie
Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het voordeel van NHG is dat u tegen een gunstiger rentetarief kunt lenen, omdat de geldverstrekker altijd de lening terugbetaald krijgt, mocht u niet meer aan uw betalingsverplichtingen voldoen. NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Voor NHG betaalt u borgtochtprovisie. Voor meer informatie over de kosten en voorwaarden van Nationale Hypotheek Garantie kunt u terecht op de website NHG.nl.

Stap 9 – De risico’s
Bij een goed hypotheekadvies worden de risico’s van verschillende hypotheken met u besproken en diverse scenario’s uitgewerkt. Onderwerpen als variabele of vaste rente, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen en overlijden worden aangesneden. Stel uzelf daarom eens de vraag of het verstandig is om u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Kunt u de hypotheek bijvoorbeeld nog wel betalen als u arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt en uzelf hier niet voor hebt verzekerd. Kan de nabestaande na uw overlijden nog in de woning blijven wonen?

Stap 10 – De offerte
Als u een keuze hebt gemaakt en alle gegevens over uw nieuwe huis bekend zijn, kunt u online een offerte aanvragen. De offerte is beperkt geldig. Als u van de aanbieding gebruik wilt maken, moet u vaak binnen enkele weken de offerte accepteren. Het is daarom slim als u van te voren over de zaken hebt nagedacht en advies hebt ingewonnen. Zo kunt u snel tot actie overgaan. Tip: bij het aanvragen van een offerte hebt u verschillende papieren nodig. Onder bewijsstukken ziet u precies welke.

Stap 11 – De notaris
Bij de notaris regelt u de overdracht van uw huis, via de transportakte. De notaris controleert hoe het huis en de eventueel omliggende eigen grond in het Kadaster is ingeschreven. Ook de betalingen tussen de geldverstrekker, de verkoper en de koper worden door de notaris geregeld. Uw hypotheek regelt u via de hypotheekakte, die u tegelijkertijd ondertekent. Hierin staan onder meer de gegevens van de hypotheek, de geldverstrekker en de voorwaarden. Bekijk de notaristarieven op Degoedkoopstenotaris.nl.

Stap 12 – Deskundig advies
Nu bent u de eigenaar van de woning. Er breekt een leuke, maar drukke tijd aan, want de verhuizing moet gepland worden en misschien wilt u het huis eerst opknappen of verbouwen. Ondanks dat de financiering goed is geregeld, kunnen er in de toekomst toch zo nu en dan vragen bij u opkomen over uw hypotheek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de wijziging van de rentestand en de belastingwetgeving. Bekijk daarom om de drie jaar opnieuw uw financiële situatie.