Maandlasten woningdeel

Als starter op de woningmarkt hebt u tegenwoordig alleen recht op hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek aflost. Aflossen kunt u op twee manieren: annuïtair of lineair. Naast de maandelijkse aflossing betaalt u gedurende de looptijd ook rente. Het totaalbedrag van rente en aflossing vormt uw bruto maandlast.

Zet u de hypotheekrente voor bijvoorbeeld 10 jaar of langer vast? Dan gebruikt u voor de berekening de actuele rente die bij deze rentevastperiode hoort. In de berekeningen blijft het tarief gedurende de gehele looptijd gelijk.

Vul uw gegevens in en krijg snel een idee van uw bruto maandlasten en netto maandlasten bij de hypotheek. Bij de berekening van uw netto maandlasten wordt uitgegaan van de 40,85% schijf.

Belangrijk: U hebt uiteindelijk minder voordeel. U mag 40,50% van de rente die u betaalt, aftrekken van de belasting, maar u dient ook rekening te houden met het eigenwoningforfait. Dat is een bedrag dat u moet betalen omdat u een eigen huis hebt. De waarde van het huis bepaalt de hoogte van het eigenwoningforfait. U moet dat bedrag optellen bij uw inkomen. Daarom kunt u in werkelijkheid minder aftrekken dan de hypotheekrente die u betaalde.

Uw gegevens


Elk kwartaal wordt de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar vastgesteld en gepubliceerd door de AFM. De toetsrente voor het eerste kwartaal van 2018 is 5%.