Hypotheekvormen

Als starter op de woningmarkt hebt u tegenwoordig alleen recht op hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek aflost. Aflossen kunt u op twee manieren: annuïtair of lineair. Bij hypotheken afgesloten vóór 1 januari 2013 blijft de rente aftrekbaar of u een hypotheek iedere maand (gedeeltelijk) aflost of niet.

Annuïteitenhypotheek
annuïteit

Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gelijk en vindt de betaling van rente en aflossing plaats door middel van een periodiek gelijk bedrag (de annuïteit). Dit bedrag blijft ongewijzigd zolang de hypotheekrente niet wijzigt. Wijzigt de rente, dan wijzigt ook de annuïteit. Het bedrag wordt steeds zó vastgesteld dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek is afgelost. Veel starters kiezen voor deze aflossingsvorm, vooral vanwege de relatief lagere maandlasten in het begin. Het idee hierachter is dat gedurende de looptijd het inkomen mee stijgt met de netto maandlasten, waardoor een betaling van deze stijgende netto maandlasten geen probleem is.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek zijn de bruto maandlasten in het begin hoog, daarna dalen deze per maand en betaalt u maandelijks een bedrag dat bestaat uit aflossing en rente. U lost elke maand een vast bedrag af. U betaalt alleen rente over het deel van de hypotheek dat u nog moet aflossen. Het bedrag wordt steeds zó vastgesteld dat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek is afgelost. Veel starters kiezen voor deze aflossingsvorm, vooral omdat de lineaire hypotheek uiteindelijk goedkoper is dan de annuïteitenhypotheek. U betaalt minder rente en na 15 jaar is de schuld al gehalveerd waardoor de maandlasten tegen die tijd een stuk lager zijn. Deze hypotheekvorm is daarom zeer geschikt voor tweeverdieners waarvan er één op termijn minder wilt gaan werken. Een combinatie van annuïteit en lineair mag.

Lineaire hypotheek
Krediethypotheek

De krediethypotheek is de hypotheekvorm met variabele netto maandlasten, omdat de rente maandelijks wordt bepaald en daarbij kunnen uw woonlasten per maand hoger of lager uitvallen. Gedurende de gehele looptijd betaalt u alleen rente, maar lost u niets af. Deze hypotheekvorm is geschikt voor het lenen van een consumptief deel voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto, het aflossen van uw doorlopend krediet of het starten van een onderneming.

Indien u het bedrag voor een ander bestedingsdoel dan de woning gebruikt, is dit bedrag niet fiscaal aftrekbaar, maar het rentepercentage is vaak wel gunstiger dan het rentepercentage van een doorlopend krediet. Dit komt doordat er een woning als onderpand tegenover staat. U kunt maximaal 20% van de hoofdsom hypotheek financieren met een krediethypotheek. De krediethypotheek dient daarom altijd in combinatie met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek te worden afgesloten voor de overige 80% van de hoofdsom hypotheek.

Aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is de hypotheek met de laagste netto maandlasten, omdat u de gehele looptijd alleen rente betaalt, maar niets aflost. Daarnaast bouwt u geen vermogen op door middel van een premie of inleg, waardoor u bij (voortijdig) verkoop van de woning een restschuld kunt hebben. U lost de hypotheek namelijk aan het eind van de looptijd af uit eigen middelen of eerder bij de verkoop van uw woning. Na verkoop of bij tussentijds overlijden wordt het tekort direct opeisbaar.

Als u na 1 januari 2013 voor het eerst een huis hebt gekocht, is de aflossingsvrije hypotheek niet meer aftrekbaar.