Due diligence van de ondernemer

De meeste investeerders en banken zijn niet of nauwelijks geïnteresseerd in hoge verwachtingen voor de toekomst op basis van uitgebreide rapporten. Nee, zij kijken vooral naar u (due diligence van de ondernemer). Wie bent u? Wat is uw persoonlijke motivatie om een eigen onderneming te starten? Wat kunt u?

Hoe zeker bent u van uzelf en het welslagen van uw plan? Welke zekerheden kunt u bieden? Tegen welk rentepercentage gaat u de eventuele financiering aan? Het gaat bij investeerders en banken uiteindelijk om het moment van de return on investment en het rendement of de aflossingscapaciteit van de financiering en de rente.

Verder willen investeerders graag zien dat u bereidt bent, om 10% van de totale financiering, in uzelf te investeren. Banken zijn hierin minder flexibel en verwachten zelfs een verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van de kortlopende schulden van 35% (solvabiliteit) voor de bv of 25% voor de overige rechtsvormen en keuren gemiddeld 40% van de financieringsaanvragen af.

Het idee hierachter is de leverage van de onderneming. Met een leverage van 30% kan het rendement van de onderneming verhoogd worden zonder dat het eigen vermogen van de onderneming toeneemt. Er ontstaat dus een hefboomeffect van 3x het eigen vermogen.

Dit maakt het voor een jonge onderneming die nog geen ‘track record’ heeft opgebouwd lastiger om aan een eventuele financiering te komen. Vaak heeft deze starter, naast een ondernemingsplan, ook een startkapitaal nodig om te bewijzen dat de onderneming levensvatbaar is. Het voeren van een boekhouding is dan ook voor dit alles zeer essentieel.

Informatie aanvragen
informatie aanvragen

Contactgegevens