Bewijsstukken

Als u een keuze hebt gemaakt en alle gegevens over uw nieuwe huis bekend zijn, kunt u online een offerte aanvragen. De offerte is beperkt geldig. Als u van de aanbieding gebruik wilt maken, moet u vaak binnen enkele weken de offerte accepteren. Het is daarom slim als u van te voren over de zaken hebt nagedacht en advies hebt ingewonnen. Bij het aanvragen van een offerte hebt u verschillende bewijsstukken nodig.

Inkomen
 • Salarisstrook
 • Jaaropgave(n)
 • Werkgeversverklaring
 • Pensioenopgave huidige werkgever
 • Pensioenopgave vorige werkgevers
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering(en) via werkgever
 • Polis arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Polis(sen) lijfrenteverzekering
 • Jaaropgave lijfrenterekening
Vermogen
 • WOZ-waarde 2e woning
 • Saldo bank- en spaarrekeningen
 • Saldo beleggingsportefeuille(s)
 • Polis kapitaalverzekering(en)
 • Schenkingsovereenkomst(en)
 • Polis overlijdensrisicoverzekering
Financieringen
 • Jaaropgave krediet(en)
 • Saldo krediet(en)
 • Kredietovereenkomst(en)
 • Aflossingsbewijs krediet(en)
 • Opgave Bureau Krediet Registratie (BKR)
Nieuwe situatie
 • Koopcontract woning
 • Specificatie verbouwing / meer-minderwerk
 • Courtage aankoopmakelaar
 • WOZ-waarde nieuwe woning
 • Taxatierapport
Overige
 • Paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • Samenlevingsovereenkomst
 • Voorwaarden geregistreerd partnerschap
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Testament(en)
 • Echtscheidingsconvenant i.v.m. ontvangen alimentatie
 • Gezondheidsverklaring
 • Klantprofiel
 • Hypotheekofferte (ondertekent)

Elk kwartaal wordt de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar vastgesteld en gepubliceerd door de AFM. De toetsrente voor het eerste kwartaal van 2018 is 5%.