Belastingschuld

De Belastingdienst past vergaande bevoegdheden toe om ondernemers met belastingschulden fors aan te pakken. Daarbij wordt een betalingsregeling in de meeste gevallen totaal niet door hen geaccepteerd. De belastingdienst kiest er namelijk liever voor om over te gaan tot het maken van schattingen, het opleggen van boetes, beslaglegging en executieverkoop. Hierdoor kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komen en is het raadzaam om fiscaal en/of juridische te worden bijgestaan.

Praktijkvoorbeeld

Stel dat uw totale schuldlast is opgebouwd uit meerdere belastingaanslagen, € 10.000,00 of meer bedraagt en u het niet eens bent met de aanslagen, dan kunt u de hulp van Flex budget inroepen. Als, na controle door Flex budget van de door de belastingdienst gemaakte schattingen van de omzetbelasting, inkomstenbelasting of Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, geconstateerd wordt dat de belastingaangiftes niet (correct) zijn ingediend, dan dient Flex budget namens u een gewijzigde belastingaangifte en bezwaarschrift in of gaat in beroep.

Er wordt dan administratief beroep gedaan bij de directeur van de belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat de belastingdienst gedurende de behandeling van het administratief beroep niet overgaat tot beslaglegging en/of executoriale verkoop van bedrijfsonderdelen of uw auto.

Beslaglegging en verkoop

In geval van beslaglegging en verkoop start Flex budget namens u een verzetprocedure waarin op basis van formele of materiële gronden uw belangen worden vertegenwoordigd. Belangrijk gevolg van de verzetprocedure is dat de belastingdienst op grond van artikel 17 Invorderingswet alle invorderingsmaatregelen dient op te schorten, waardoor de geplande verkoop op korte termijn niet zal plaatsvinden.

Verzetprocedure opstarten

Er is geen termijn waarbinnen het verzet moet worden opgestart. In een verzetsprocedure treedt u op als eiser en de belastingdienst als gedaagde. Zo’n verzetprocedure verloopt met tussenkomst van de Rechtbank, omdat de belastingdienst namelijk door u wordt gedagvaard. Uiteindelijk zal de rechtbank beslissen of de Belastingdienst de beslaglegging en executoriale verkoop mag doorzetten.

Ondertussen kunt u verder gaan met het aflossen van de belastingschulden, in gesprek gaan met de belastingdienst of proberen een financiering aan te trekken waarmee de belastingschuld alsnog door u wordt voldaan. Dit geeft de belastingdienst ook de gelegenheid om de gewijzigde belastingaangiftes te controleren en te verwerken. Na verwerking blijkt vervolgens of u toch nog een bedrag dient te betalen of er een bedrag met eerdere aanslagen wordt verrekend of dat het bedrag aan u wordt uitbetaald.