AOV en WW

Bij een goed hypotheekadvies worden de risico’s van verschillende hypotheken met u besproken en diverse scenario’s uitgewerkt. Onderwerpen als variabele of vaste rente, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen en overlijden worden aangesneden. Stel uzelf daarom eens de vraag of het verstandig is om u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Kunt u de hypotheek bijvoorbeeld nog wel betalen als u arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt en uzelf hier niet voor hebt verzekerd. Het is niet mogelijk om alleen werkloosheid te verzekeren, u dient dus altijd te kiezen voor een premie in combinatie met arbeidsongeschiktheid.

Vul uw gegevens in en krijg snel een idee van het af te dekken risico op basis van uw huidig inkomen, bij arbeidsongeschiktheid en bij werkloosheid.

Aan de uitkomst van deze berekening kunt u geen rechten ontlenen. De uitkomst kan namelijk nog door allerlei factoren, zoals hypotheeksom per leningdeel, hypotheekvorm en rentevaste periode, worden beïnvloed.

Uw gegevens
Aanvrager

Elk kwartaal wordt de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar vastgesteld en gepubliceerd door de AFM. De toetsrente voor het eerste kwartaal van 2018 is 5%.