Doorstart en WSNP

Uw uitgaven zijn veel hoger dan uw inkomsten. Rekeningen verdwijnen ongeopend in de prullenbak. U staat fors rood bij de bank. Bent u ondernemer en herkent u dit? Dan heeft Flex budget de oplossing. Bij een doorstart richt u samen met Flex budget een ZZP BV op.

Doordat Flex budget in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van de ZZP BV de meerderheid heeft als het gaat om het aanname en ontslagbeleid, is er daardoor sprake van werkgeversgezag vanuit de AVA, waardoor de ZZP BV de feitelijke werkgever is en u een werknemer volgens artikel 7:610 BW.

De ZZP BV doet de afdrachten voor de omzetbelasting, de loonheffing en sociale premies. Ieder kwartaal verstrekt de ZZP BV aan uw opdrachtgever(s) een bewijs van goedbetalingsgedrag van de Belastingdienst, of een accountantsverklaring. Wat gewenst is. Twijfelt een opdrachtgever nog, dan verstrekken wij een werkgeversverklaring.

Facturatie en loonheffing-, BTW- en premieafdrachten en verzekeringen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid gebeurt bij de ZZP BV meestal met behulp van een G-rekening, hetgeen de zekerheid voor de opdrachtgever nog meer vergroot.